2014

24 hour race Ukraine Championship
Kyiv
20.09.2014 – 21.09.2014
Final protocol
Type racing
Place Name Date of Birth Result, km Region City
24H Women
1 IPATKO Svitlana 19.02.1987 151,176 Kyiv Kyiv
2 PETRENKO Iryna 13.01.1963 134,938 Kyiv Irpin, Kyiv reg.
3 LABARTKAVA Larisa 10.01.1949 130,643 Lviv reg. Lviv
4 SKALYGA Lyudmila 27.01.1983 122,504 Kyiv Kyiv
5 KALUTOVA Olena 07.07.1961 114,167 Kyiv Kyiv
6 TYKHONENKO Valentyna 24.02.1972 100,232 Kyiv Kyiv
7 MIETOLKINA Olga 15.04.1953 99,885 Odesa reg. Odesa
8 SKRIPKA Irina 01.08.1966 87,228 Mykolaiv reg. Mykolaiv
9 KLISHINA Lyudmila 11.05.1955 86,743 Mykolaiv reg. Mykolaiv
10 ANDRIYCHUK Galyna 06.09.1985 81,105 Kyiv Kyiv
24H Men
1 MUDRYK Igor 28.05.1973 187,927 Vinnytsia reg. Vinnytsia
2 KOSYK Alexander 01.11.1971 182,510 Kyiv Kyiv
3 KRUK Nikolay 24.05.1961 177,800 Kyiv Kyiv
4 UKRAYINSKYY Myhaylo 06.05.1973 168,145 Zaporizhia Berdyansk, Zaporizhia reg.
5 VARAVA Yuriy 30.09.1963 163,434 Kyiv Kyiv
6 LASHYN Oleksandr 27.12.1984 150,517 Poltava Kremenchuk, Poltava reg.
8 SHKARLET Viktor 30.09.1965 141,093 Kharkiv Izyum,Kharkiv reg.
9 SUKHOSTAVSKIY Vladimir 11.04.1960 140,441 Vinnytsia reg. Vinnytsia
10 VASYUTIN Volodymyr 22.11.1950 133,847 Zaporizhia Enerhodar, Zaporizhia reg
12 MALYK Evheny 02.02.1991 129,571 Poltava
13 RUDYAK Yaroslav 13.05.1959 129,327 Ivano-Frankivsk Dolyna, Ivano-Frankivsk reg.
14 PASICHNIK Dmitriy 05.11.1952 128,166 Vinnytsia reg. Vinnytsia
15 TIMOSHENKO Victor 18.12.1951 121,190 Dnipropetrovsk Dnipropetrovsk
16 MORDIK Pavlo 01.05.1969 103,854 Kyiv Kyiv
6/12/24 hour race Self-Transcendence
Kyiv
20.09.2014 – 21.09.2014
Final protocol
Place Name Date of Birth Result, km Country City Records
6H Men
1 CHEPELIEV Maksym 29.11.1989 72,204 Ukraine Kyiv CR
2 DZHADAN Yevgen 18.09.1991 69,236 Ukraine Kyiv
3 KANDYBA Ruslan 25.07.1981 66,269 Ukraine Krasnyi Lyman, Donetsk reg.
4 CHERNYAKOV Ivan 11.10.1988 55,389 Ukraine Sumy PB
5 CHERNOMORCHENKO Konstantin 23.05.1963 54,400 Ukraine Kyiv
6 PARFENYUK Aleksandr 27.03.1955 52,422 Ukraine Nikopol, Dnipropetrovsk reg.
7 LIAPIN Denis 17.11.1986 44,509 Ukraine Kyiv
8 STALYNSKYI Volodymyr 27.08.1988 38,575 Ukraine Kyiv
9 DO Quang 25.05.1961 36,596 Ukraine Kyiv PB
10 KRIVENKO Aleksandr 25.02.1969 36,596 Ukraine Kyiv
6H Women
1 SAMARINA Svetlana 21.10.1973 42,531 Ukraine Kyiv CR
2 SAVINA Vira 24.04.1961 41,542 Ukraine Dnipropetrovsk
12H Men
1 DENDELIEV Artem 25.04.1992 101,985 Ukraine Kyiv PB
2 DENISENKO Ruslan 28.08.1992 99,898 Ukraine Zaporizhia
3 STYPANETS Oleksiy 27.02.1980 84,182 Ukraine Kyiv
4 ZUYEV Viktor 27.01.1962 78,056 Ukraine Cherkasy
5 IVANKOV Sergey 10.03.1991 56,712 Ukraine Berdyansk, Zaporizhia reg.
12H Women
1 RYBAK Lina 08.08.1966 79,044 Ukraine Kyiv PB
2 MOKRYTSKA Nataliya 29.04.1954 56,458 Ukraine Kherson
24H Men
1 MUDRYK Igor 28.05.1973 187,927 Ukraine Vinnytsia
2 KOSYK Alexander 01.11.1971 182,510 Ukraine Kyiv PB
3 KRUK Nikolay 24.05.1961 177,800 Ukraine Kyiv PB
4 UKRAYINSKYY Myhaylo 06.05.1973 168,145 Ukraine Berdyansk, Zaporizhia reg. PB
5 VARAVA Yuriy 30.09.1963 163,434 Ukraine Kyiv
6 LASHYN Oleksandr 27.12.1984 150,517 Ukraine Kremenchuk, Poltava reg. PB
7 LOGVINENKO Gennadiy 24.10.1954 146,461 Russia Sankt Peterburg
8 SHKARLET Viktor 30.09.1965 141,093 Ukraine Izyum,Kharkiv reg.
9 SUKHOSTAVSKIY Vladimir 11.04.1960 140,441 Ukraine Vinnytsia
10 VASYUTIN Volodymyr 22.11.1950 133,847 Ukraine Enerhodar, Zaporizhia reg
11 SHALAEV Stepan 30.08.1941 133,307 Belarus Novopolotsk
12 MALYK Evheny 02.02.1991 129,571 Ukraine Poltava
13 RUDYAK Yaroslav 13.05.1959 129,327 Ukraine Dolyna, Ivano-Frankivsk reg.
14 PASICHNIK Dmitriy 05.11.1952 128,166 Ukraine Vinnytsia
15 TIMOSHENKO Victor 18.12.1951 121,190 Ukraine Dnipropetrovsk
16 MORDIK Pavlo 01.05.1969 103,854 Ukraine Kyiv
24H Women
1 IPATKO Svitlana 19.02.1987 151,176 Ukraine Kyiv PB
2 PETRENKO Iryna 13.01.1963 134,938 Ukraine Irpin, Kyiv reg.
3 LABARTKAVA Larisa 10.01.1949 130,643 Ukraine Lviv
4 SKALYGA Lyudmila 27.01.1983 122,504 Ukraine Kyiv
5 KALUTOVA Olena 07.07.1961 114,167 Ukraine Kyiv
6 TYKHONENKO Valentyna 24.02.1972 100,232 Ukraine Kyiv PB
7 MIETOLKINA Olga 15.04.1953 99,885 Ukraine Odesa
8 SKRIPKA Irina 01.08.1966 87,228 Ukraine Mykolaiv
9 KLISHINA Lyudmila 11.05.1955 86,743 Ukraine Mykolaiv
10 ANDRIYCHUK Galyna 06.09.1985 81,105 Ukraine Kyiv
12H Split
24H Women (12H Split)
1 SKALYGA Lyudmila 27.01.1983 79,127 Ukraine Kyiv
2 PETRENKO Iryna 13.01.1963 76,160 Ukraine Irpin, Kyiv reg.
3 IPATKO Svitlana 19.02.1987 75,171 Ukraine Kyiv
4 LABARTKAVA Larisa 10.01.1949 70,225 Ukraine Lviv
5 ANDRIYCHUK Galyna 06.09.1985 70,225 Ukraine Kyiv
6 TYKHONENKO Valentyna 24.02.1972 62,313 Ukraine Kyiv
7 KALUTOVA Olena 07.07.1961 57,367 Ukraine Kyiv
8 SKRIPKA Irina 01.08.1966 56,378 Ukraine Mykolaiv
9 MIETOLKINA Olga 15.04.1953 49,455 Ukraine Odesa
10 KLISHINA Lyudmila 11.05.1955 48,465 Ukraine Mykolaiv
24H Men (12H Split)
1 MUDRYK Igor 28.05.1973 106,822 Ukraine Vinnytsia
2 KOSYK Alexander 01.11.1971 98,909 Ukraine Kyiv
3 UKRAYINSKYY Myhaylo 06.05.1973 97,920 Ukraine Berdyansk, Zaporizhia reg.
4 LASHYN Oleksandr 27.12.1984 95,942 Ukraine Kremenchuk, Poltava reg.
5 KRUK Nikolay 24.05.1961 93,964 Ukraine Kyiv
6 VARAVA Yuriy 30.09.1963 89,018 Ukraine Kyiv
7 LOGVINENKO Gennadiy 24.10.1954 88,029 Russia Sankt Peterburg
8 MALYK Evheny 02.02.1991 88,029 Ukraine Poltava
9 SHKARLET Viktor 30.09.1965 84,073 Ukraine Izyum,Kharkiv reg.
10 MORDIK Pavlo 01.05.1969 83,084 Ukraine Kyiv
11 SUKHOSTAVSKIY Vladimir 11.04.1960 80,116 Ukraine Vinnytsia
12 PASICHNIK Dmitriy 05.11.1952 74,182 Ukraine Vinnytsia
13 VASYUTIN Volodymyr 22.11.1950 74,182 Ukraine Enerhodar, Zaporizhia reg
14 TIMOSHENKO Victor 18.12.1951 71,214 Ukraine Dnipropetrovsk
15 SHALAEV Stepan 30.08.1941 70,225 Belarus Novopolotsk
16 RUDYAK Yaroslav 13.05.1959 67,258 Ukraine Dolyna, Ivano-Frankivsk reg.
Tape of racing Age categories
Place Name Date of Birth Results, km Country City Records
24H Men 18-39
1 LASHYN Oleksandr 27.12.1984 150,517 Ukraine Kremenchuk, Poltava reg. PB
2 MALYK Evheny 02.02.1991 129,571 Ukraine Poltava
24H Men 40-49
1 MUDRYK Igor 28.05.1973 187,927 Ukraine Vinnytsia
2 KOSYK Alexander 01.11.1971 182,510 Ukraine Kyiv PB
3 UKRAYINSKYY Myhaylo 06.05.1973 168,145 Ukraine Berdyansk, Zaporizhia reg. PB
4 SHKARLET Viktor 30.09.1965 141,093 Ukraine Izyum,Kharkiv reg.
5 MORDIK Pavlo 01.05.1969 103,854 Ukraine Kyiv
24H Men 50-59
1 KRUK Nikolay 24.05.1961 177,800 Ukraine Kyiv PB
2 VARAVA Yuriy 30.09.1963 163,434 Ukraine Kyiv
3 LOGVINENKO Gennadiy 24.10.1954 146,461 Russia Sankt Peterburg
4 SUKHOSTAVSKIY Vladimir 11.04.1960 140,441 Ukraine Vinnytsia
5 RUDYAK Yaroslav 13.05.1959 129,327 Ukraine Dolyna, Ivano-Frankivsk reg.
24H Men 60-69
1 VASYUTIN Volodymyr 22.11.1950 133,847 Ukraine Enerhodar, Zaporizhia reg
2 PASICHNIK Dmitriy 05.11.1952 128,166 Ukraine Vinnytsia
3 TIMOSHENKO Victor 18.12.1951 121,190 Ukraine Dnipropetrovsk
24H Men 70+
1 SHALAEV Stepan 30.08.1941 133,307 Belarus Novopolotsk
24H Women 18-39
1 IPATKO Svitlana 19.02.1987 151,176 Ukraine Kyiv PB
2 SKALYGA Lyudmila 27.01.1983 122,504 Ukraine Kyiv
3 ANDRIYCHUK Galyna 06.09.1985 81,105 Ukraine Kyiv
24H Women 40-49
1 TYKHONENKO Valentyna 24.02.1972 100,232 Ukraine Kyiv PB
2 SKRIPKA Irina 01.08.1966 87,228 Ukraine Mykolaiv
24H Women 50-59
1 PETRENKO Iryna 13.01.1963 134,938 Ukraine Irpin, Kyiv reg.
2 KALUTOVA Olena 07.07.1961 114,167 Ukraine Kyiv
3 KLISHINA Lyudmila 11.05.1955 86,743 Ukraine Mykolaiv
24H Women 60-69
1 LABARTKAVA Larisa 10.01.1949 130,643 Ukraine Lviv
2 MIETOLKINA Olga 15.04.1953 99,885 Ukraine Odesa